[1]
Przybysz, A.K. 2019. Mityczno-symboliczny kontekst nostalgii w „Wygnaniu” Andrieja Zwiagincewa w świetle antropologicznej niepewności podmiotu. Studia Rossica Posnaniensia. 44, 1 (sie. 2019), 123–132. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.12.