[1]
Szutkowski, T. 2019. (Anty)przysłowia vel innowacje przysłowiowe w przestrzeni e-tekstów. Przyczynek do paremiologii w perspektywie tekstologicznej. Studia Rossica Posnaniensia. 44, 2 (wrz. 2019), 169–186. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.16.