[1]
Romanik, A. 2019. Wariantywność (orto)graficzna pożyczek angielskich w świetle normatywistyki języka rosyjskiego. Studia Rossica Posnaniensia. 44, 2 (wrz. 2019), 347–358. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.32.