[1]
Rachut, K. 2021. Słowo o Profesorze Andrzeju Sitarskim. Studia Rossica Posnaniensia. 46, 1 (maj 2021), 9–13. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.1.