[1]
Słupianek-Tajnert, D. 2021. Wykaz publikacji Profesora Andrzeja Sitarskiego. Studia Rossica Posnaniensia. 46, 1 (maj 2021), 15–21. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.2.