[1]
Orzechowska, J. 2021. Emotywny komponent znaczenia przymiotników negatywnie waloryzowanych w języku rosyjskim. Studia Rossica Posnaniensia. 46, 1 (maj 2021), 115–125. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.9.