[1]
Sarnowski, M. 2021. O rusycyzmach w utworach Mariusza Wilka (rekonesans badawczy). Studia Rossica Posnaniensia. 46, 1 (maj 2021), 171–182. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.13.