[1]
Słupianek-Tajnert, D. 2021. Fizyk jako element aksjosfery czasów Związku Radzieckiego (na przykładzie reportaży Hanny Krall i Jacka Hugo-Badera). Studia Rossica Posnaniensia. 46, 1 (maj 2021), 183–199. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.14.