[1]
Sidor, M. 2021. Od kulturowego pojmowania przestrzeni ku rozważaniom o wieczności. Dyskurs przestrzenny w powieści Brisbane Jewgienija Wodołazkina. Studia Rossica Posnaniensia. 46, 2 (paź. 2021), 79–91. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.6.