[1]
Nakoneczny, T. 2021. Między ratio a emotum. Polsko-rosyjskie postrzeganie wzajemne w perspektywie binarnej. Studia Rossica Posnaniensia. 46, 2 (paź. 2021), 147–162. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.11.