[1]
Orzechowska, J. 2022. Emocjonalne przymiotniki w języku polskim i rosyjskim. Paralele i kontrasty. Studia Rossica Posnaniensia. 47, 2 (grudz. 2022), 197–204. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.2.14.