[1]
Rudyk, A. 2023. Leksykalne wykładniki emocji pozytywnych w tekście polskim w porównaniu z rosyjskim przekładem. Studia Rossica Posnaniensia. 48, 2 (grudz. 2023), 97–114. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.7.