[1]
Piecewicz, D. 2023. Non-speech information w angielskich i rosyjskich napisach Closed Captions zawartych w serialu Эпидемия. Analiza kontrastywna. Studia Rossica Posnaniensia. 48, 2 (grudz. 2023), 115–132. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.8.