[1]
Król, M. 2016. Typologia homonimii językowej z punktu widzenia pragmatyki. Studia Rossica Posnaniensia. 39 (luty 2016), 143–150. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.15.