[1]
Puppel, S. 2016. Komunikator ustny jako performer właściwie ułożony i właściwie licencjonowany w przestrzeni publicznej. Studia Rossica Posnaniensia. 39 (luty 2016), 315–322. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.31.