[1]
Szwed, Z. 2016. Kilka uwag o znaczeniu partytywnym dopełniacza w dokumentach kancelaryjnych XVI wieku. Studia Rossica Posnaniensia. 39 (luty 2016), 331–336. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.33.