[1]
Waligórska-Olejniczak, B. 2016. Eksces i tragizm: „Noc Walpurgii, czyli Kroki Komandora” Wieniedikta Jerofiejewa. Studia Rossica Posnaniensia. 39 (luty 2016), 349–356. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.35.