[1]
Wiatr-Kmieciak, M. i Wiatr, H. 2016. Wasylisa Prekrasnaja i inni w rosyjskiej ludowej bajce magicznej. Studia Rossica Posnaniensia. 39 (luty 2016), 371–378. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.37.