[1]
Sarnowski, M. 1. „Rossica” jako środek opisu i interpretacji życia politycznego we współczesnej Polsce. Studia Rossica Posnaniensia. 40, 1 (1), 235-246. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.1.23.