[1]
Sarnowski, M. 2016. „Rossica” jako środek opisu i interpretacji życia politycznego we współczesnej Polsce. Studia Rossica Posnaniensia. 40, 1 (luty 2016), 235–246. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.1.23.