[1]
Rudyk, A. 2016. Subiekt semantyczny w zdaniach typu „Ему хочется спать” w porównaniu z językiem polskim. Studia Rossica Posnaniensia. 40, 2 (luty 2016), 139–146. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.2.14.