(1)
Hrynyk, A. Twórczość Mariny Cwietajewej W kontekście Gender Studies. 10.14746/strp 2018, 79-86.