(1)
Korbicz, H. Spojrzenie Z zewnątrz: Literatura Rosyjska W twórczości Krytyka ukraińskiego Mykoły Jewszana. strp 2018, 119-128.