(1)
Szokalski, J. Modlitwa I Gestyka Religijna W Poezji Jesienina. strp 2018, 335-342.