(1)
Romaszczenko, L. Mikołaj Gogol W kontekście Kulturowym Epoki (na Materiale Opowiadania А. Połtorackiego „W Petersburgu”). strp 2018, 239-248.