(1)
Sobennikow, A. Twórczość А.P. Czechowa W Recepcji S.N. Bułhakowa. strp 2018, 249-256.