(1)
Zbyrowski, Z. Twórczość Borysa Pasternaka W Badaniach Polskich. strp 2018, 277-282.