(1)
Kamiński, P. Wizje Estetyczne S. Załygina, W. Astafjewa I W. Rasputina (na Materiale Publicystyki). strp 2018, 81-92.