(1)
Ksenicz, A. Antona Czechowa Spojrzenie Na Bieg Historii. strp 2018, 45-54.