(1)
Mocarz-Kleindienst, M. Komizm współczesnych filmów Rosyjskich Na Warsztacie tłumacza. strp 2018, 209-218.