(1)
Rodziewicz, B. Konceptualizacja Prawdy W świadomości językowej Polaków, Rosjan I Niemców (perspektywa Aksjologiczna). 10.14746/strp 2018, 231-242.