(1)
Siatkowski, S. Zagadnienie podwyższenia efektywności Nauczania języków Obcych I Wybrane Aspekty Socjalnej Teorii Lingwodydaktycznej. strp 2018, 319-328.