(1)
Szafernakier-Świrko, A. Pozajęzykowe Komponenty Jednostki Dydaktycznej. strp 2018, 329-334.