(1)
Tyczko, K. Radykalno-Hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” Jako świętowanie codzienności. Na Materiale powieści „Испуг” Władimira Makanina. strp 2018, 241-252.