(1)
Горбунова, Л. O Relacjach Kategorii „deiktyczności” I „fasadowości”. strp 2018, 283-288.