(1)
Słupianek-Tajnert, D. Socjalny Wymiar Konceptu ‘PERCEPCJA WZROKOWA’ W językowym Obrazie świata Rosjan I Polaków (na Materiale czasowników Percepcji Wzrokowej). strp 2018, 427-438.