(1)
Dziewanowska, D. Dyskusja Jako Jedna Z Metod Nauczania Problemowego języka Rosyjskiego Jako Obcego. strp 2018, 461-472.