(1)
Andruszko, C. „Myśl” Leonida Andrejewa W kontekście „Myśli” Blaise’a Pascala. strp 2018, 13-20.