(1)
Górska, M. Problemy Fonostylistyki W twórczości Poetyckiej Wielimira Chlebnikowa. strp 2018, 71-80.