(1)
Krężołek, O. Znaczenie Symboliki Imienia „Мakar” W kontekście twórczości F.M. Dostojewskiego I problemów Eschatologii Jako Skryty Koncept życia I kreatywności Kulturalnej człowieka. 10.14746/strp 2018, 135-150.