(1)
Daszewskaja, O. Poezja Wadima Andrejewa I Daniiła Andrejewa: Problem Przedstawienia tożsamości Narodowej. 10.14746/strp 2018, 59-70.