(1)
Słobodjan, E. Syntagma „nazwa ptaka” + „dźwięki Wydawane przezeń” W przekładach „Słowa O Wyprawie Igora” Na język Rosyjski (na Materiale równoległego Korpusu przekładów „Słowa O Wyprawie Igora”). 10.14746/strp 2018, 275-280.