(1)
Wieliczko, A. Sfrazeologizowane Struktury Syntaktyczne Jako Specyficzne Zjawisko Rosyjskiego Systemu składniowego. 10.14746/strp 2018, 289-298.