(1)
Raciburskaja, L. Innowacje słowotwórcze We współczesnych Rosyjskich Mass Mediach. 10.14746/strp 2018, 215-226.