(1)
Małecki, Łukasz. Emocja Strachu Jako Jeden Ze środków Manipulacji językowej (na przykładzie tekstów współczesnej Prasy Rosyjskiej). strp 2018, 145-156.