(1)
Woźniewicz, W. Determinanty Defektywnego międzyosobowego Komunikowania Się W Relacjach Polsko-Rosyjskich. strp 2018, 341-354.