(1)
Nakoneczny, T. Między (re)konstrukcją a nostalgią. Współczesny Polski I Rosyjski Neopoganizm W kontekście „postcolonial studies”. strp 2019, 44, 101-112.