(1)
Przybysz, A. K. Mityczno-Symboliczny Kontekst Nostalgii W „Wygnaniu” Andrieja Zwiagincewa W świetle Antropologicznej niepewności Podmiotu. strp 2019, 44, 123-132.