(1)
Siekierska, M. Obraz tęsknoty Za Odessą-Mamą (na przykładzie filmów „Odessa!... Odessa!” Michale Boganim, „Wszystko Jest iluminacją” Lieva Schreibera Oraz „Likwidacja” Siergieja Ursuljaka). strp 2019, 44, 133-132.