(1)
Szutkowski, T. (Anty)przysłowia Vel Innowacje przysłowiowe W Przestrzeni E-tekstów. Przyczynek Do Paremiologii W Perspektywie Tekstologicznej. strp 2019, 44, 169-186.